Bidrag ur Karins fond

Sök bidrag ur Karins fond

Karins fond, som förvaltas av Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik, beviljar årligen ett understöd à 200 euro till en aktiv 60+ gymnast verksam i en FSG-registrerad gymnastikförening. Du kan ansöka om understöd för exempelvis en uppvisningsresa, en kurs eller ett gymnastikrelaterat projekt som infaller under pågående år. Ändamål inom pensionärsgymnastik och seniordans prioriteras.

I ansökan ska ingå en kort beskrivning av din bakgrund inom gymnastiken och för vilket ändamål du söker understödet. Skicka din fritt formulerade ansökan per epost till baba@idrott.fi eller per post till Finlands Svenska Gymnastikförbund, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors senast 31.8.2019.

Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik fattar beslut om mottagaren i september.

Barbara Åkerberg

Verksamhetsledare

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt Understöd