Galauppvisningar

Galauppvisningarna vid festivalen kommer att ha vara uppbyggda kring teman. Fredagens gala har temat “Explore the world”. Här vill vi att programmen tar oss med på en resa land och rike runt. Vi vill möta olika kulturer och karaktärer som visar oss världens mångfald genom dans och gymnastik. Festivalens slogan “Dreams and passion make us move” ger oss temat för lördagens gala. Här vill vi att programmen lyfter fram passion, glädje och drömmar som förankras i dansen och gymnastiken och som förenar oss alla. 


Galorna hålls i ishallen och visas en gång per kväll. Uppvisningsunderlaget är truppmattor och utrymmet är 20*20. Det kan eventuellt förekomma publik på tre sidor. Den bakre väggen kommer att vara svart och det kommer vara möjligt att ge önskemål om ljusarrangemanget.


Uppvisningssektionen vill att föreningarna skickar in sina program med en video samt information om programidé, stil, åldersgrupp, dräktideér och musik senast den 31.1.2020 för att därefter kunna välja ut programmen och utforma galorna. Videon behöver inte visa ett helt färdigt program utan huvudsaken är att man genom videon får ett smakprov av programmet där känslan och idén framgår. Rekommenderad programlängd 3 minuter.

Ansökningar + videomaterial skickas till festivalkoordinator Elin Blomqvist, använd gärna adressen: fsgyoutube@idrott.fi Ta kontakt ifall du vill dela ditt material på annat sätt.


Kategorier:
Program