GYMP

För att underlätta organiseringen och informationsöverföringen mellan förbundet och föreningarna ber vi alla föreningar utse en ansvarsperson, eller GYMP, som fungerar som kontaktperson mellan FSG och föreningen samt dess medlemmar. Denna person får information angående festivalen och ansvarar också för att informera vidare i föreningen. Gympen behöver inte vara en styrelsemedlem eller ledare, huvudsaken är att personen är intresserad och har tid att sköta sin uppgift på ett ansvarsfullt sätt. 

Meddela din förenings Gymp senast 30.10 via formuläret på webben.

Anmäl er GYMP här senast 30.10

Till anmälan

Kategorier:
Allmänt