Hälsningar från Närpes

Välkomna alla gymnastikens och dansens vänner till FSG festivalen i Närpes 2020!

Närpes av idag är ett mångkulturellt samhälle med ca 9500 invånare. Av invånarna har ca 80 % svenska som modersmål, drygt 5 % har finska som modersmål och de övriga språkens andel är nästan 15 %. I Närpes talas ca 30 övriga språk främst som en följd av den kraftiga arbetskraftsinvandringen på 2000-talet. Arbetslöshetsgraden är låg, 3 – 4 %.

Över hälften av det inhemska tomaterna och gurkorna produceras i Närpes, nu ofta i åretruntodling. Därför benämns staden även trädgårdsstaden. Metallbranschen är också stark, framförallt karosseriindustrin med lastbilssläpvagnar och renhållningsfordon. Renhållningsfordonen är något av en framgångssaga och de exporteras till länderna i Östersjöområdet och till andra delar av världen.

I Närpes är byarna välmående och stadens centrum utvecklas på ett mycket dynamiskt sätt för tillfället. De många fritidshusen på den över 700 km långa strandlinjen kompletterar den mångsidiga bilden av orten. Att leva och bo på kärnlandsbygden kräver framtidstro med tanke på dagens globala urbaniseringstrender. Liksom för alla orter är det viktigt för en levande landsbygd att fritidssektorn är stark. Fritidsverksamheten bygger ofta på aktiva föreningar inom idrott, musik och kultur. Bland annat genom aktiv fritid lever man länge och mår bra i Svenskfinland – det finns ett starkt socialt kapital.

Närpes Gymnastikklubb – Artistica och Närpes Gymnastikförening (NGF) är aktiva föreningar med god sammanhållning. De båda föreningarna utvecklas på ett mycket positivt sätt. Karakteristiskt för verksamheten är en kombination av entusiasm och professionalism, samtidigt som alla ges möjlighet att röra på sig. Gymnastik och dans är en utmärkt motvikt till en stressfylld vardag med krävande skola, arbete och olika förpliktelser.

NGF och Artistica arrangerar FSG festivalen tillsammans – ett gott exempel på samarbete som tål att efterföljas även i andra sammanhang. Närpes stad framför ett stort och varmt tack till arrangörerna redan i detta skede av festivalsförberedelserna! Lycka till med festivalen!

Bästa kommande deltagare och åskådare på FSG festivalen i Närpes 2020! Jag hälsar Er hjärtligt välkomna till den mångkulturella trädgårdsstaden Närpes!

Hans-Erik Lindqvist, stadsdirektör i Närpes

Kategorier:
Allmänt