Historia

Vad är en gymnastikfestival? 

Den första gymnastikfesten arrangerades 1897 i Björneborg. Förbundsfesterna i sin nuvarande form fick sin början efter kriget genom gymnastikfesten i Jakobstad 1947. Förbundsfester ordnas i regel vart fjärde år. Gymnastikfestivalen samlar medlemsföreningarna med ledare, gymnaster och andra intresserade till en gemensam fest för att dela med sig av gymnastikens glädje bl.a. i form av uppvisningar och workshops. 

Tidigare gymnastikfester:

1947 Jakobstad

1951 Borgå                        

1956 Mariehamn                 

1960 Vasa                          

1964 Pargas                       

1968 Jakobstad                 

1973 Mariehamn                

1978 Grankulla

1983 Närpes

1986 Hangö (90-årsjubileum)

1990 Jakobstad

1996 Ekenäs (100-årsjubileum)

2000 Mariehamn  

2004 Karleby                                 

2008 Grankulla 

2012 Jakobstad

2016 Kristinestad

Kategorier:
Allmänt