Inspirationskväll: Gymnastik för specialgrupper

Torsdagen den 8 oktober 2020

Idrottsgården, Jakobstad

Annica Haldin leder en gymnastikgrupp inom JKG´s verksamhet som riktar sig till ungdomar och vuxna med speciella behov. Annica delar under kvällen med sig av sina erfarenheter samt ger er sina bästa tips och idéer.

Program

kl.16.30-17.45 Inledning och teori

kl.17.45-18.45 Deltagarna följer med på passet “Rörelseglädje” 

kl.18.45-19.30 Avslutning

Rörelseglädje


Rörelseglädje är en stund av gymnastik, dans och gemenskap för ungdomar och äldre med speciella behov. Här får alla uppleva glädjen i att röra sig efter sin egen förmåga.
Genom rörelseglädje tränar vi grundmotorik, koordination, styrka, uthållighet, balans och rörelse till musik. Dessutom leker vi lekar, bygger banor och testar olika typer av redskap så att du får träna din kropp på så många olika sätt som möjligt. Rörelseglädje stöder även på ett naturligt sätt utvecklandet av sociala förmågor, att samspråka med andra och att bygga förtroende. Varje lektion avslutas med gemensam dans.
Funktionsnedsättning är aldrig ett hinder gymnastikens värld – så alla är hjärtligt välkomna med.


Anmälning och kursvillkor


Kursavgiften är 25 €. Vid anmälan efter 23.9 är kurspriset 35 €. (I avgiften ingår kursmaterial och olycksfallsförsäkring, ej sakförsäkring eller kost & logi.)

Sista anmälningsdag 23.9

Till anmälan

Kategorier:
Aktuellt Utbildning