Preliminärt tidsschema

Fredag

Ankomst, gärna före kl.12

Gemensamma träningar

Torgkväll med program och uppvisningar 

Kvällsgala “Explore the world” 

Lördag

Gemensamma träningar

Festparad och invigning

Aktiviteter för barn och ungdomar

Kvällsgala ”Dreams and passion make us move”

Kamratsits vid Fagerö

Söndag

Gemensamma träningar

Inmarsch och huvudfest

Kategorier:
Program