STIPENDIER OCH UNDERSTÖD

Stipendieansökan

Spamfilter
Skriv siffran 9 med bokstäver:

                                                           STIPENDIER

Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik lediganslår stipendier att sökas av enskilda gymnaster / gymnastikledare inom FSG-förening. Personens namn bör nämnas i ansökan.

* via FSG – fonden, för fortbildningskurser inom gymnastik, 900 euro
* via Karins fond, för fortbildning inom pensionärsgymnastik & seniordans, 200 euro
* via Babas fond för person som inom förening förtjänstfullt skött det administrativa arbetet, 400 euro

Motiverad ansökan med uppgifter om fortbildningens art, kostnader och eventuella andra uppgifter sökanden önskar framhålla, görs på www.fsg.fi (blankett till vänster) eller sänds till FSG:s kansli, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors, senast den 5 mars 2018.

Observera att ansökningarna kan gälla endast redan genomförd utbildning eller utbildning man redan är anmäld till och har betalt deltagaravgiften för!

Eventuella förfrågningar kan riktas till FSG:s kansli, telefon 040-5452260, e-post: baba@idrott.fi

                                   STIFTELSEN FÖR FINLANDSSVENSK GYMNASTIK s.r.

___________________________________________________________________________________

     

       FÖRENINGSSTÖD 2018 FRÅN FINLANDS SVENSKA IDROTT - KRITERIER OCH BEHANDLING AV
       ANSÖKNINGAR

Det har igen blivit dags att ansöka om föreningsstöd för 2018. Föreningsstödet kan beviljas för svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska. Det är inget krav att idrottsföreningen eller -förbundet i fråga tillhör någon av Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund. Årligen delas ut ca 100 000 euro i föreningsstöd.

I utdelningen år 2018 lyfts fram några prioriteringsområden:

●        Utbildning av barn- och ungdomsidrottsledare samt funktionärer

●        Kompetenshöjande verksamhet inom idrotten

●        Projekt med idrottsliga, innovativa nya lösningar eller som utvecklar verksamheten

●        Verksamhet som främjar idrott för alla, jämställdhet och likabehandling

●        Fysiska aktiviteter för barn- och unga eller utvecklande av motionsverksamhet

●        Samarbetsprojekt över föreningsgränserna (idrottsföreningar).

 

Föreningsstöd utbetalas inte för:

●        Anskaffning av redskap och utrustning

●        Fortlöpande hyreskostnader

●        Tävlingsverksamhet

●        Lönekostnader för personal i fortlöpande anställningsförhållande.

 

Ni kan ansöka om understöd mellan 5.2 fram till 5.3.2018 via denna länk (OBS! Går INTE att söka i formuläret till vänster)

Beslutet tillkännages i slutet av mars, förutsatt att Finlands Svenska Idrott beviljas medel för ändamålet av de finlandssvenska fonderna och stiftelserna.

För mera information kontakta Christel Björkstrand, generalsekreterare Finlands Svenska Idrott, 0503513038, christel.bjorkstrand@idrott.fi eller Tobias Karlsson, tf idrottschef, Finlands Svenska Idrott, 0400278069, tobias.karlsson@idrott.fi.

 

 

 

 

 

 

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksmahetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015