LIV & SPÄNST

Vill du prenumerera på Liv & Spänst för 25 euro/år (4 nummer) fyll i blanketten nedan och skicka in!

Liv & Spänst prenumeration

Spamfilter
Skriv siffran 9 med bokstäver:

              

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi

Deadline för nummer 1/2018 är 6.2.2018. Tidningen utkommer 15.2.2018.

 

Redaktionkommittémedlemmar Birgitta (Trolle) Rautalin (korresponderande, skrivande medlem), Elisabeth (Lisi) Svaetichin, Anna Jungner-Nordgren och Barbara (Baba) Åkerberg. På bilden saknas Isabella Mattsson och Ida-Marie Jungell. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

 

Nummer 4/17 utkom 13.12.2017 

Representanter för gymnastikförbunden i Sverige, Finland, Island och Danmark träffades för ett gemensamt möte gällande utbildning inom de nordiska förbunden 12-13.11.2017 i Köpenhamn. Carina Björkman skriver i ledaren i Liv & Spänst 4/17 om hur viktigt det nordiska samarbetet är och Anna Wahren-Cederberg rapporterar från mötet.

Jakobstads Gymnastikförening hyllade hundraåriga Finland med dans. Elin Blomqvist rapporterar och Pia Nyström har fotograferat.

Gymnastiksalsfrågan är ett evighetsproblem. Kerstin Ehnholm rapporterar om situationen i huvudstadsregionen i Liv & Spänst 4/17.

Suomen Vuomisteluliitto - Finlands Gymnastikförbund har valt Kaisa Vikkula till ny ordförande för åren 2018-2020. Isabella Mattsson har intervjuat Kaisa. Läs mer i Liv & Spänst 4/17.

Den nya motionsformen Lavis är dansbanedans och gymnastik på samma gång. Birgitta Rautalin har prövat och rapporterar i Liv & Spänst 4/17.

Wiola Lönnberg har fyllt 80 år. Elisabeth Svaetichin berättar om Wiola och hennes gymnastikkarriär i Liv & Spänst 4/17.

103-åriga Pargas IF behövde mera utrymmen för idrott, och gjorde det, d.v.s. själva. Läs mer om hur det gick till i Liv & Spänst 4/17. Heidi Österman berättar.

Lappfjärds gymnastikförening fyllde 70 år och firade det med en jubileumsuppvisning och jubileumssits. Patricia Bergkulla rapporterar i Liv & Spänst 4/17 och Kaj Storbacka har fotograferat.

Nu är det klart! Nästa FSG festival arrangerar 2020 i Närpes! Baba Åkerberg berättar mer i Liv & Spänst 4/17.

Återigen arrangerades en lyckad FSG-Cup i estetisk truppgymnastik på Norrvalla i Vörå. Lina Nyman rapporterar i Liv & Spänst 4/17.

Och så Voimisteluspalten, annonser om Idrottsgalan, inspirationsdagar, läger, tävlingsresultat och så lite skvaller förstås...

Läs mer i Liv och Spänst nummer 4/2017. Blev du intresserad? Fyll i så fall i blanketten till vänster och prenumerera.

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksmahetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015