LIV & SPÄNST

Vill du prenumerera på Liv & Spänst för 25 euro/år (4 nummer) fyll i blanketten nedan och skicka in!

Liv & Spänst prenumeration

Spamfilter
Skriv siffran 7 med bokstäver:

              

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi

Deadline för nummer 3/2018 är 13.9.2018. Tidningen utkommer 25.9.2018.

 

Redaktionkommittémedlemmar Birgitta (Trolle) Rautalin (korresponderande, skrivande medlem), Elisabeth (Lisi) Svaetichin, Anna Jungner-Nordgren och Barbara (Baba) Åkerberg. På bilden saknas Isabella Mattsson och Ida-Marie Jungell. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

 

Nummer 2/18 utkom 15.5.2018 

Gymnastik är populärt på Färöarna. Katrin Abrahamsen, ordförande för gymnastikförbundet på Färöarna berättar om vilka förutsättningar de fem gymnastikföreningarna på Färöarna har. Läs mer i ledaren i Liv & Spänst 2/2018.

Gymnaestradan närmar sig - men männen lyser med sin frånvaro. Isabella Mattsson har träffat några manliga gymnaster i Helsingfors Gymnastikklubb, bl.a. 12-åriga Joseph Forssell. Läs mer i Liv & Spänst 2/2018.

Borgå Gymnastikförening satsade igen på en dansföreställning våren till ära, Walters äventyr. Elisabeth Svaetichin berättar och Pontus Mattsson har fotograferat.

Nordiskt gymnastikmöte hölls i år på Färöarna där FSG representerades av Monica Avellan och Barbara Åkerberg. Läs om mötet och resan i Liv & Spänst 2/2018.

Den 16:e världsgymnaestradan närmar sig, 7-13.7.2019 i Dornbirn, Österrike. FSG kommer att ansöka om två hallkvartshelheter. Läs mer i Liv & Spänst 2/2018.

Jakobstads Gymnastikförening utsågs till Årets FSG-förening 2017 vid FSG:s vårmöte i Helsingfors. Läs mer om föreningen i Liv & Spänst 2/2018.

Jämställdhet gällande träningsutrymmen? Kerstin Ehnholm berättar i Liv & Spänst 2/2018 om situationen bl.a. i Helsingfors.

Arto Sirviö är Finlands Svenska Idrotts nya idrottschef. Läs mer om Arto i Liv & Spänst 2/2018.

Och så tävlingsresultat, Voimisteluspalten, annonser om idédagar och läger, och så lite skvaller förstås...

Läs mer i Liv och Spänst nummer 2/2018. Blev du intresserad? Fyll i så fall i blanketten till vänster och prenumerera.

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksmahetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015