Nyhetsarkiv

Tillbaka

30.9.2017

av Baba Åkerberg den 22.09.2017
(läst av 7079 besökare)

FSG höstmöte

Finlands Svenska Gymnastikförbund r:f:s medlemsföreningar kallas till 
H Ö S T M Ö T E             

Lördagen den 30 september 2017 kl. 17.30, Stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas
 * stadgeenliga ärenden

Enligt förbundets stadgar har förening rätt att sända ombud med en (1) röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar. Förening kan avge sina röster genom gemensam representant, varvid ett ombud kan inneha högst tre (3) fullmakter.

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND r.f.

Monica Avellan, ordförande                           

Barbara Åkerberg, sekreterare
                                                           

 

     

 FSG på Facebook

 
Finlands Svenska Gymnastikförbund

FSG Festival

 FSI (@IDROTTFI) på Twitter

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksmahetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015