Händelsekalender

Dec 2018
TiOnToFr
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Nyhetsarkiv

Tillbaka

31.1.2018

av Baba Åkerberg den 02.02.2018
(läst av 20802 besökare)

Förbundspennan

VÅRMÖTESTIDER – UNDERSTÖDSANSÖKNINGSTIDER

I februari - mars är det dags för många föreningar och förbund att hålla sina årsmöten eller vårmöten. I många föreningar väljer man nya styrelsemedlemmar eller rentav helt nya styrelser. Samtidigt är det tid att tänka på att söka understöd för verksamheten från kommuner och fonder. Det är alltså mycket att tänka på denna årstid!

Viktigt att komma ihåg då föreningen eller förbundet har sitt möte är att varje registrerad förening har stadgar som måste följas. I stadgarna står bl.a. när allmänna möten ska hållas, hur kallelsen skall gå ut, och hur många medlemmar som ska väljas in i styrelsen. Stadgarna är föreningens ”regelbok”. Föreningsregisteranmälan är också viktigt att göra varje gång styrelsen byter officiella namntecknare.  Idag kräver det till alla lycka inte mer så mycket papperskrig, utan anmälan kan lätt göras över nätet med personliga bankkoder.

Kom också ihåg att upplysa alla nya styrelsemedlemmar om deras plikter och förmåner. Har var och en sitt eget ansvarsområde, är det så mycket behagligare att arbeta för det gemensamma målet inom föreningen. Delat ansvar är dubbel glädje, ett teamwork, men ändå så att var och en ansvarar för sin egen mindre eller större del.

Och så gäller det då förstås att få in pengar för verksamheten.  Kommunerna har sina egna ansökningstider för understöd, allmänna föreningsunderstöd och specialstöd. Hur kommunerna stöder idrottsföreningarna varierar från kommun till kommun. En del kommuner stöder idrottsföreningarna med billiga sal- och planhyror, andra kommuner ger större allmänna understöd och debiterar sedan mer för salar och planer. Håll upp ögonen och läs i kommunens officiella tidning eller på hemsidan om när och hur man ska söka understöd.

Från olika fonder och stiftelser kan man också söka om bidrag för verksamheten. Vissa finlandssvenska fonder fungerar regionalt och andra över hela landet. Också här gäller det att följa med i tidningar och på nätet: när är ansökningstiden, och vad stipuleras om vad du kan ansöka om. Läs igenom instruktionerna noga! Det lönar sig inte att sätta ner tid och möda på en ansökan för ett ändamål den fonden eller stiftelsen inte betalar ut understöd. Den ansökan går i så fall direkt i mapp Ö och ditt arbete har varit i onödan.

För idrottsföreningarna i Svenskfinland är det nu dags att ansöka om föreningsstöd av Finlands Svenska Idrott. Dessa medel utdelas som ett samarbete mellan de finlandssvenska fonderna. Ansökningstiden är 5.2-5.3.2018 och man ansöker via ett formulär på www.idrott.fi.

Föreningar i alla idrottsformer kan ansöka om understödet. Föreningsstödet kan beviljas åt svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska (föreningar och förbund).

Barn- och ungdomsverksamhet samt utbildning har hög prioritet då föreningsstödet delas ut. Utdelningen 2018 prioriterar speciellt: 1) utbildning av barn- och ungdomsidrottsledare och funktionärer, 2) kompetenshöjande verksamhet inom idrotten, 3) projekt med idrottsligt, innovativt nya lösningar eller som utvecklar verksamheten, 4) verksamhet som främjar idrott för alla, jämställdhet och likabehandling, 5) fysiska aktiviteter för barn och unga eller utvecklande av motionsverksamhet, 6) samarbetsprojekt över föreningsgränserna (idrottsföreningar).

Också här finns det regler och instruktioner om vad man INTE ska söka för: 1) anskaffningar av redskap och utrustning, 2) fortlöpande hyreskostnader, 3) tävlingsverksamhet, 4) lönekostnader för personal i fortlöpande anställningsförhållande.

 Så sök nu understöd för något projekt din förening brinner för och vill göra, om ni bara får möjlighet med hjälp av lite extra pengar. Läs mer om Finlands Svenska Idrotts föreningsstöd efter den 5.2 på www.idrott.fi.

Baba Åkerberg, verksamhetsledare
Finlands Svenska Gymnastikförbund

     

 FSG på Facebook

 
Finlands Svenska Gymnastikförbund

FSG Festival

 FSI (@IDROTTFI) på Twitter

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)