Program

Under våren 2019 kommer koreograferna för festivalens förbundsprogram att utses och vi publicerar namnen och programidéerna här.

Tanken är att erbjuda ett mångsidigt utbud för alla deltagare.

Förutom förbundsprogram kan föreningar och grupper också anmäla egna program till de olika evenemangen som arrangeras under veckoslutet. Under hösten 2019 får föreningar ansöka om att få en plats på någon av kvällsgalorna. Mera information om detta kommer senare.