Online-inspirationsdag i mental coaching

Välkomna på inspirationsdag i mental coaching online med den certifierade mentala tränaren Roland Snellman!

Inspirationsdagen är gratis för alla FSG-tränare.

Tidpunkt: 3.5.2020 kl. 10-13

Anmälningar: Anmäl er till lina@idrott.fi senast 1.5.

Innehåll för dagen

kl. 10.00 – 11.30 Teori och genomgång av processmodell

11.30 – 11.45 Paus

11.45 – 13.00 Diskussion, reflektion och möjlighet att ställa frågor

På följande sätt presenterar Roland Snellman fortbildningen:

”Den mentala koden – En struktur för mental träning och välmående inom idrott”

I sitt arbete med mental träning för privatpersoner, företag, idrottare, racingförare m.m., insåg mentaltränaren Rolli Snellman tidigt att han ville ha en struktur på träningen. En struktur som skulle göra det hela mera begripligt både för klienterna och honom själv.

Här tog den ”mentala koden” form, som Rolli valt att kalla den, och den har efterhand utvecklats de senaste åren i arbetet med både privatpersoner, företagsanställda samt elitidrottare.

Modellen har även granskats och diskuterats tillsammans med ett flertal ledande nordiska utbildare inom mental träning och personlig utveckling.

Webinariet bjuder utöver teoridelen även in till aktiv diskussion och reflektion efteråt kring hur just ni kan använda denna modell som ett verktyg för att stödja både er själva och era gymnaster.


Roland Snellman

Cert. mental tränare

Rollisnellman – Mental Training

+358 407493198

rollisnellman@gmail.com

Med hopp om en givande och lärorik inspirationsdag!

Kategorier:
Aktuellt Estetisk truppgymnastik Redskapsgymnastik TeamGym Utbildning