Historik

Den 26 februari 1896 stiftades Finska Kvinnors Gymnastikförbund – Suomen Naisten Voimisteluliitto. Den 9 april 1917 upplöstes förbundet och ett nytt förbund, Förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor / Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto grundades. Förbundet utgjorde takorganisation för en svensk- och en finskspråkig sektion.

Den 12 januari 1921 blev sektionerna självständiga förbund. Det svenskspråkiga förbundet antog namnet Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor och ändrade 1937 namnet till Finlands Svenska Kvinnogymnastikförbund.

Den 24 oktober 1981 beslöt man ändra förbundets namn till Finlands Svenska Gymnastikförbund, (FSG) varvid de manliga svenska gymnastikföreningarna blev medlemmar i förbundet, som inledde sin verksamhet den 1 januari 1982.

De manliga gymnasterna hade 1951 utträtt ur Svenska Finlands Idrottsförbund (SFI) och stiftat ett eget förbund, Finlands Svenska Gymnastikförbund, som upplöstes 1981 då de manliga gymnastikföreningarna tillsammans med de kvinnliga blev medlemmar i det gemensamma förbundet.

Den 13 november 1994 var FSG stiftande medlem av Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat, SVoLi – Finlands Gymnastikföreningar, FGF. SVoLi / FGF ansvarade för den landsomfattande gymnastiken i Finland, FSG ansvarade för den landsomfattande svenkspråkiga gymnastiken. FSG fungerade då som en region för SVoLi:s / FGF:s svenskspråkiga föreningar.

År 2004 gick Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SvoLi – Finlands Gymnastikföreningar FGF samman med Suomen Voimisteluliitto – Finlands Gymnastikförbund, till ett nytt tvåspråkigt förbund : Suomen Voimisteluliitto Svoli – Finlands Gymnastikförbund Svoli. Finlands Svenska Gymnastikförbund har sedan 1.1. 2005 haft ett samarbetavtal med Voimisteluliitto (som senare lämnade bort Svoli från sitt namn), och ansvarar för den svenska gymnastikverksamheten i Finland. Voimisteluliitto och FSG sammankommer några gånger per år tillgemensamma palavrar.