Liv & Spänst

Att prenumerera på Liv & Spänst kostar 25 euro/årgång (4 nummer). Gör din beställning på fsg(at)idrott.fi.

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi.
Deadline för nummer 2/2019 är 28.5.2019. Tidningen utkommer 10.6.2019.

Redaktionkommitté: Anna Jungner-Nordgren, Elisabeth Svaetichin, Isabella Mattsson, Ida-Marie Jungell och Barbara (Baba) Åkerberg. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

Nummer 1/19 utkom 4.2.2019 

Motion ger hälsa. Varför Gymnaestrada? Ja, för en som aldrig deltagit i ett sådant evenemang kan det vara ganska svårt att förklara vad en gymnaestrada innebär. Det innebär både glädje och spänning, utmaning och nöje på en och samma gång. Läs mer i Liv & Spänst 1-2019 vad Susanne ”Sussie” Åkerholm har att berätta om gymnaestradadeltagande.

Det tränas för World Gymnaestradan i Dornbirn både i norr och i söder. Birgitta ”Trolle” Rautalin berättar i Liv & Spänst 1-2019 om hur det tränas inför FSG:s södra kvart i huvudstadsregionen.

Det nya gymnastikåret rivstartades med flera olika kurser och läger. Elin Blomqvist, FSG:s kurskoordinator berättar om allt som skedde under januari månad i Liv & Spänst 1-2019.

Marja Räisänen har efter sin tid som aktiv tävlingsgymnast övergått till att vara domare i artistisk gymnastik, redskapsgymnastik. Marja är en av våra internationella domare. Läs mera vad Marja har att berätta om hur det är att vara internationell domare i Liv & Spänst 1-2019.

16-åriga Vera Stolt är en av våra lovande unga konståkare i det finländska landslaget. Isabella Mattsson har träffat Vera och hört om hennes framtidsplaner. Läs mer i Liv & Spänst 1-2019.

52 flickor och 13 pojkar deltog i ett träningsläger i redskapsgymnastik i Kuortane i början av januari. Karolina Stenfors-Roiha rapporterar i Liv & Spänst 1-2019.

Pargas IF:s gymnastiksektion har fyllt 40 år och firat det i samband med sin julfest. Sofia Nyberg berättar om gymnastiken i Pargas i Liv & Spänst 1-2019.

Finlands Svenska Idrott erbjuder nya hemsidebotten som verktyg för föreningarna. Också FSG har förnyat sin hemsida enligt de nya mallarna. Läs mer i Liv & Spänst 1-2019.

Solvalla-hemmet har fräschats upp med nya sängar och sängkläder, röjning av växtlighet på tomten och luftvärmepumpar. Solvalla-hemmets nya intendent Jan Kajander berättar mer i Liv & Spänst 1-2019.

Stina Jyry har fyllt 80 år. Anna Jungner-Nordgren har träffat en spänstig 80-åring Stina i hennes hem. Läs mer i Liv & Spänst 1-2019.

Martina Rosenback (f. Andtfolk) har avlidit. Martina var en av dem som deltog i arrangörskommittén för FSG festivalen i Kristinestad 2016. Liv & Spänst minns en glad tjej, som inte lät sig stoppas av något, skrivet av Annika Ekholm.

Och så tävlingsinbjudan, information om föreningsstöd och stipendier, inkomstregistret, Voimisteluspalten, information om FSG-dag och träningslägerläger, och så lite skvaller förstås…

Läs mer i Liv och Spänst nummer 1/2019. Blev du intresserad? Beställ din prenumeration på fsg(at)idrott.fi.

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst
Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.