Liv & Spänst

Att prenumerera på Liv & Spänst kostar 25 euro/årgång (4 nummer). Gör din beställning på fsg(at)idrott.fi.

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi.
Deadline för nummer 1/2019 är 23.1.2019. Tidningen utkommer 5.2.2019.

Redaktionkommitté: Anna Jungner-Nordgren, Elisabeth Svaetichin, Isabella Mattsson, Ida-Marie Jungell och Barbara (Baba) Åkerberg. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

Nummer 4/18 utkom 12.12.2018 

Motion ger hälsa. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist berättar i ledaren i Liv & Spänst 4/1028 om hur den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen har förändrat vårt sätt att leva och att vi idag behöver motion, det är av stor samhällsekonomisk betydelse. Läs mer i Liv & Spänst

Att göra koreografin till Svenska teaterns storsatsning Chess var en annorlunda upplevelse för dansaren Carl Knif. Isabella Mattsson har intervjuat Knif. Läs mer i Liv & Spänst.

Lappfjärds gymnastikförening uppförde i början av november danssagan Hallonmasken, sagan är skriven av 200 års jubilerande sagofarbrorn Zacharias Topelius. Patricia Bergkulla rapporterar och Kristian Enlund och Martina Mitts har fotograferat.

217 gymnaster från Finland deltog i september i Golden Age Gym Festival i Pesaro i Italien. Finlandssvenska gymnaster från Borgå och Helsingfors deltog. Elisabeth Svaetichin rapporterar i Liv & Spänst.

I FSG-Cup i Vörå i november deltog ett rekordantal deltagare, 250 st. FSG-Cup är en träningstävling där man inte får priser utan deltar för att få uppvisningsvana och tävlingserfarenhet. Lina Nyman rapporterar och Elin Blomqvist har fotograferat.

Jakobstads Gymnastikförening uppförde sin årliga dansföreställning i november, denna gång stod Skönheten och odjuret som tema. Elin Blomqvist rapporterar i Liv & Spänst.

Tre kända FSG profiler har fyllt jämnt, Birgitta ”Trolle” Rautalin 75 år, Dan Backlund 60 år och Elisabeth ”Lisi” Svaetichin 70 år. Anna Jungner-Nordgren har intervjuat jubilarerna i Liv & Spänst.

Huvudkoreografer för FSG:s norra kvart i Gymnaestradan i Dornbirn 2019 är Anna Teir och Sandra Sundlin. Läs mer om deras tankar gällande programmet i Liv & Spänst. Anna Jungner-Nordgren har intervjuat.

Och så tävlingsresultat, Voimisteluspalten, annonser om kurser, informationsdag och läger, och så lite skvaller förstås…

Läs mer i Liv och Spänst nummer 4/2018. Blev du intresserad? Beställ din prenumeration på fsg(at)idrott.fi.

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst
Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.