Liv & Spänst

Att prenumerera på Liv & Spänst kostar 25 euro/årgång (4 nummer). Gör din beställning på fsg(at)idrott.fi.

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi.
Deadline för nummer 4/2020 är 26.11.2020. Tidningen utkommer 10.12.2020.

Redaktionskommitté: Anna Jungner-Nordgren, Elisabeth Svaetichin, Isabella Mattsson, Ida-Marie Jungell och Barbara (Baba) Åkerberg. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

Nummer 3/20 utkom 15.9.2020 

Upplevelse och gemenskap. Var och en kan berätta sin egen gymnastikhistoria, varför man gick med i föreningslivet och alla de fina minnen som motions- och tävlingsverksamheten har fört med sig. Läs vad Henrik Meinander, professor vid Helsingfors Universitet, skriver i ledaren i Liv & Spänst 3/2020 om sina upplevelser.

Hur har FSG-föreningarna klarat av coronakrisen? Läs om erfarenheter i Borgå, Lovisa, Nykarleby, Hangö och Lappfjärd i Liv & Spänst 3/2020. Elisabeth Svaetichin och Anna Jungner-Nordgren rapporterar.

Rose-Maj Myntti i Jakobstads Gymnastikförening har varit med om många gymnastikfester och många gymnaestrador. Nu fyllde hon 80 år. Isabella Mattsson har intervjuat Rose-Maj i Liv & Spänst 3/2020.

Och så inbjudningar till inspirationsdag och förbundsmästerskap, vårmöteskallelse, Voimisteluspalten, och så lite skvaller förstås…

Läs mer i Liv och Spänst nummer 3/2020. Blev du intresserad? Beställ din prenumeration på fsg(at)idrott.fi.

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst
Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.