Liv & Spänst

Att prenumerera på Liv & Spänst kostar 25 euro/årgång (4 nummer). Gör din beställning på fsg(at)idrott.fi.

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi.
Deadline för nummer 2/2021 är 3.5.2021. Tidningen utkommer 12.5.2021.

Redaktionskommitté: Anna Jungner-Nordgren, Elisabeth Svaetichin, Isabella Mattsson, Ida-Marie Jungell, Eva Höglund och Barbara (Baba) Åkerberg. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

Nummer 1/21 utkom 11.2.2021 

Vi går mot ljusare tider. Det är länge sen det har varit så mycket snö på vår gård som det är just nu. De stora snövallarna har byggts om till kojor och snöpulkabackar. Barnen är ivriga och den äldre generationen blir nostalgisk och minns vintrarna i sin barndom. Det känns lite som en ketchupeffekt – äntligen. Mikko Ollikainen, ordförande för Finlands Svenska Idrott skriver i ledaren i Liv & Spänst 1/2021 om hur coronapandemin inverkat på idrotten och förändrat våra tankesätt. Läs mer i Liv & Spänst 1/2021.

Karl-Erik Smulter, hedersmedlem i FSG, fyller 80 år den 17 mars i år. Anna Jungner-Nordgren har intervjuat Smulle i Liv & Spänst 1/2021.

Inger Roos, tidigare ordförande för Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik fyller 70 år i mars. Isabella Mattsson har intervjuat Inger i Liv & Spänst 1/2021.

Vad är Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik för något och vad sysslar den med? Elisabeth Svaetichin och Eva Höglund utreder saken i Liv & Spänst 1/2021 och presenterar samtidigt stiftelsens 8 styrelsemedlemmar.

FSG-ringens (estetisk truppgymnastik) läger hölls som distansläger 31.1.2021. Lina Nyman berättar om lägret i Liv & Spänst 1/2021.

2021 innebär ett jubileumsår för finländsk gymnastik då gymnastikförbunden i Finland fyller 125 år. Läs mer om firandet och om förbundens historia i Liv & Spänst 1/2021.

Och så inbjudan till vårmöte och FSGM, annons om stipendium, Voimisteluspalten, och så lite skvaller förstås…

Läs mer i Liv och Spänst nummer 1/2021. Blev du intresserad? Beställ din prenumeration på fsg(at)idrott.fi.

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst
Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.