Liv & Spänst

Att prenumerera på Liv & Spänst kostar 25 euro/årgång (4 nummer). Gör din beställning på fsg(at)idrott.fi.

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi.
Deadline för nummer 4/2019 är 21.11.2019. Tidningen utkommer 9.12.2019.

Redaktionskommitté: Anna Jungner-Nordgren, Elisabeth Svaetichin, Isabella Mattsson, Ida-Marie Jungell och Barbara (Baba) Åkerberg. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

Nummer 3/19 utkom 25.9.2019 

Resan mot en fantastisk festival, FSG festivalen 2020 har börjat. Festivalkoordinator Elin Blomqvist skriver i ledaren i Liv & Spänst 3/2019 om hur arbetet fram mot festivalen fortskrider.

Tre föreningar i Vasa har gått ihop till en ny förening, Wasa Unique. Nina Lindahl berättar i Liv & Spänst 3/2019 hur sammanslagningen har gått till och hur det ser ut på gymnastikfronten i Vasa i fortsättningen.

Brita Jansson fyller 100 år den 12.10. Birgitta Rautalin har intervjuat den pigga jubilaren hemma i hennes hem. Läs mer i Liv & Spänst 3/2019.

Gunilla Boucht har fyllt 75 år. Anna Jungner-Nordgren har intervjuat Gunilla, som varit aktiv inom gymnastiken i Vasa och är styrelse suppleant i Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik. Läs mer i Liv & Spänst 3/2019.

Finland fungerar som EU-ordförandeland hösten 2019. Vad står i focus då? Miljörådet Marina von Weissenberg från miljöministeriet (f.d. ordförande för FSG) berättar mer om idrott och annat som är i fokus under EU-ordförandeskapet i Liv & Spänst 3/2019.

Lovisagymnaster deltog i World Gymnaestrada i Dornbirn i Österrike sommaren 2019. Birgit Hietala berättar om gymnasternas resa och upplevelser i Liv & Spänst 3/2019. Se också bilder från World Gymnaestradan i tidningen, fotografer Wilhelm Lassenius och Barbara Åkerberg.

FSG festivalens koreografer börjar presenteras i Liv & Spänst. I detta nummer presenteras koreograferna för de första tre programmen: Motionsprogrammet, dansprogrammet och barnprogrammet. Koreograferna Pia Boström, Pia Nyman, Lena Lindström, Mikaela Kurula, Jasmin Kuusisaari och Anna Backlund berättar om sina program i Liv & Spänst 3/2019.

Och så tävlingsinbjudningar, annonser, Voimisteluspalten, information om FSG-dagar, kurs och inspirationsdagar och läger och så lite skvaller förstås…

Läs mer i Liv och Spänst nummer 3/2019. Blev du intresserad? Beställ din prenumeration på fsg(at)idrott.fi.

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst
Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.