Liv & Spänst

Att prenumerera på Liv & Spänst kostar 25 euro/årgång (4 nummer). Gör din beställning på fsg(at)idrott.fi.

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi.
Deadline för nummer 1/2020 är 23.1.2020. Tidningen utkommer 13.2.2020.

Redaktionskommitté: Anna Jungner-Nordgren, Elisabeth Svaetichin, Isabella Mattsson, Ida-Marie Jungell och Barbara (Baba) Åkerberg. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

Nummer 4/19 utkom 9.12.2019 

Monica Avellan, avgående ordförande för FSG gör en tillbakablick över sina tre år som ordförande. Läs ledaren i Liv & Spänst 4/19.

Anna Wahren tillträder som ny ordförande för FSG i januari 2020. Lär känna Anna i Liv & Spänst 4/19.

Närpes Gymnastikklubb-Artistica utsågs till Årets FSG-förening 2018. Läs en kort presentation av föreningen i Liv & Spänst 4/19.

Grankulla Gymnastikförening firade 100 år med jubileumsuppvisning och kvällssits den 16.11.2019. Ira Jeglinsky berättar om föreningen och festligheterna i Liv & Spänst 4/19.

FSG festivalens koreografer presenteras i Liv & Spänst. I detta nummer presenteras koreograferna för det fjärde programmet: Akrobatikprogrammet. Carina, Emma och Ida Björkman berättar om sitt program i Liv & Spänst 4/2019.

Och så kursinbjudningar, tävlingsresultat, annonser, Voimisteluspalten, information om FSG festivalens träningar, och så lite skvaller förstås…

Läs mer i Liv och Spänst nummer 4/2019. Blev du intresserad? Beställ din prenumeration på fsg(at)idrott.fi.

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst
Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.