Liv & Spänst

Att prenumerera på Liv & Spänst kostar 25 euro/årgång (4 nummer). Gör din beställning på fsg(at)idrott.fi.

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi.
Deadline för nummer 1/2021 är 1.2.2021. Tidningen utkommer 10.2.2021.

Redaktionskommitté: Anna Jungner-Nordgren, Elisabeth Svaetichin, Isabella Mattsson, Ida-Marie Jungell, Eva Höglund och Barbara (Baba) Åkerberg. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

Nummer 4/20 utkom 10.12.2020 

Det här året har inneburit stora förändringar i många organisationers ledarskap. Läs i ledaren i Liv & Spänst 4/2020 vilka erfarenheter Finlands Svenska Idrotts generalsekreterare Henrika Backlund har av att leda på distans.

Finlands Svenska Idrott har fått en ny ordförande, Mikko Ollikainen. Anna Jungner-Nordgren har intervjuat Mikko Ollikainen i Liv & Spänst 4/2020. Läs mer om Mikkos bakgrund inom idrotten, också som idrottsjournalist.

Nina Lindahl och Eva Höglund är FSG:s nya styrelsemedlemmar från år 2021. Isabella Mattsson har intervjuat Nina och Eva i Liv & Spänst 4/2020.

Både FSGM i estetisk truppgymnastik och jumpajippo samt FSGM mångkamp och special fick omförvandlas till onlinetävlingar i höst. Lina Nyman skriver om truppmästerskapen, som kallades FSG-cup, och Elisabeth Svaetichin har intervjuat en tränare och en gymnast, som ställde upp i tävlingarna, om hur det är att träna och tävla online. Du hittar också resultaten från tävlingarna i tidningen.

Hösten erbjöd lägerverksamhet för truppgymnasterna trots coronarestriktioner. Lina Nyman rapporterar från lägren i Liv & Spänst 4/2020. Läs mer där!

Förbunden har hållit både sina vårmöten och höstmöten i höst p.g.a. coronapandemin. Läs mer om Finlands Svenska Idrotts höstmöte, samt FSG;s vårmöte och höstmöte i Liv & Spänst 4/2020.

Ett redskapsläger gick att arrangera i höst, innan det blev strängare coronarestriktioner. Cecilia Andler rapporterar från Top Team träningslägret för redskapsgymnaster, som ordnades i Kuortane i september.

Och så inbjudning till läger (som senare måste annulleras p.g.a. coronaläget), tävlingsresultat och -bilder, Voimisteluspalten, och så lite skvaller förstås…

Läs mer i Liv och Spänst nummer 4/2020. Blev du intresserad? Beställ din prenumeration på fsg(at)idrott.fi.

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst
Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.