Liv & Spänst

Att prenumerera på Liv & Spänst kostar 25 euro/årgång (4 nummer). Gör din beställning på fsg(at)idrott.fi.

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi.
Deadline för nummer 2/2021 är 8.9.2021. Tidningen utkommer 20.9.2021.

Redaktionskommitté: Anna Jungner-Nordgren, Elisabeth Svaetichin, Isabella Mattsson, Ida-Marie Jungell, Eva Höglund och Elin Blomqvist. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

Nummer 2/2021 utkom 12.5 2021

Tidigare verksamhetsledare Baba Åkerberg blickar tillbaka och berättar om vad som förändrats under hennes tid.  Läs mer i ledaren för Liv & Spänst 2/2021.

I april fick förbundet en ny verksamhetsledare. Anna Jungner-Nordgren har intervjuat Elin Blomqvist i Liv & Spänst 2/2021.

2021 innebär ett jubileumsår för finländsk gymnastik då gymnastikförbunden i Finland fyller 125 år. Vi fortsätter att berätta om firandet och om förbundens tidigare fester i Liv & Spänst 2/2021.

FSG dansprojekt startar hösten 2021. Isabella Mattsson har intervjuat projektledare Anna Backlund i Liv & Spänst 2/2021.

ÅKG Palästra firar 135 år i år. Läs mer om deras verksamhet förr och nu i Liv & Spänst 2/2021.

FSGM och Jumpajippo hölls på distans med Wasa Unique som arrangörer. Se resultat samt bilder i Liv & Spänst 2/2021.

Jonna Skrifvars är projektledare för FSI´s nystartade satsning för att förebygga ätstörningar. Bekanta dig med projektet i Liv & Spänst 2/2021.

Precis som tidigare nummer kan du läsa Voimisteluspalten, lite skvaller och annat som berör den finlandssvenska gymnastiken.

Läs mer i Liv och Spänst nummer 2/2021. Blev du intresserad? Beställ din prenumeration på fsg(at)idrott.fi.

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst
Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.