Liv & Spänst

Att prenumerera på Liv & Spänst kostar 25 euro/årgång (4 nummer). Gör din beställning på fsg(at)idrott.fi.

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi.
Deadline för nummer 3/2019 är 9.9.2019. Tidningen utkommer 26.9.2019.

Redaktionskommitté: Anna Jungner-Nordgren, Elisabeth Svaetichin, Isabella Mattsson, Ida-Marie Jungell och Barbara (Baba) Åkerberg. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

Nummer 2/19 utkom 14.6.2019 

”We are gymnastics”. Förbundets ordförande Monica Avellan skriver i ledaren i Liv & Spänst 2/2019 om gymnastiken och dess grundläggande betydelse för allas vårt välmående.

Småbarnspedagogen Frank Eisentraut trivs med att lära ut redskapsgymnastikens grunder i Borgå. Elisabeth Svaetichin skriver om honom i Liv & Spänst 2/2019. Läs mer där,

I december 2018 startades projektet På samma linje, som är ett samarbete mellan Finlands Svenska Idrott och ungdomsföreningen Luckan r.f. Tarja Krum, projektkoordinator skriver om projektet i Liv & Spänst 2/2019.

Dreams and passion make us move. FSG festivalen i Närpes i juni 2020 närmar sig. Läs mer om massprogrammen i Liv & Spänst 2/2019.

Men före det deltar FSG:arna i World Gymnaestrada i Dornbirn i Österrike. Julia Salmelas Gymnaestrada program är en hyllning till Österrike. Isabella Mattsson har intervjuat.

Nora Karlsson, 14 år, från Mariehamns Gymnastikförening satsar hårt på gymnastiken och ingår i Finlands B-lag i artistisk gymnastik. Läs mer om Nora i Liv & Spänst 2/2019. Ida-Marie Jungell har intervjuat Nora.

Misella Antila från Vasa Redskapsfantaster hade en bra vår med två guld på två veckor. Läs mer i Liv & Spänst 2/2019. Ida-Marie Jungell har intervjuat Misella och hennes tränare Merja Mettänen.

Gymnastik- och idrottsföreningen Toppen i Vanda fyllde 20 år och jubilerade med en uppvisning där 140 gymnaster deltog. Läs mer om föreningen i Liv & Spänst 2/2019.

Och så tävlingsresultat från två förbundsmästerskap, annonser, Voimisteluspalten, information om FSG-dagar, inspirationsdagar och läger och så lite skvaller förstås…

Läs mer i Liv och Spänst nummer 2/2019. Blev du intresserad? Beställ din prenumeration på fsg(at)idrott.fi.

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst
Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.