Liv & Spänst

Att prenumerera på Liv & Spänst kostar 25 euro/årgång (4 nummer). Gör din beställning på fsg(at)idrott.fi.

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi.
Deadline för nummer 2/2020 är 23.4.2020. Tidningen utkommer 13.5.2020.

Redaktionskommitté: Anna Jungner-Nordgren, Elisabeth Svaetichin, Isabella Mattsson, Ida-Marie Jungell och Barbara (Baba) Åkerberg. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

Nummer 1/20 utkom 12.2.2020 

Ett intresse väcks! Finlands Svenska Gymnastikförbunds nya ordförande Anna Wahren skriver i ledaren i Liv & Spänst om hur en hobby kan komma via vårdnadshavare, släktingar eller vänner, och hur också vuxna kan hamna med i föreningar och idrottsgrenar via sina barn. Läs mer i ledaren i Liv & Spänst 1/2020.

Sören Lillkung, Svenska kulturfondens vd är också en gymnast. Läs mer om Sören i Liv & Spänst 1/2020. Elisabeth Svaetichin har intervjuat Sören.

FSG-ringen ordnades på Solvalla i Esbo i januari. Lina Nyman rapporterar från lägret och Annika Lehto har fotograferat.

Viveka Ahlskog fyller 50 år. Viveka är ordförande för Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik, som understöder den finlandssvenska gymnastiken via stipendier och understöd, samt upprätthåller Solvalla-hemmet och Sportstugan i Noux i Esbo. Anna Jungner-Nordgren har intervjuat Viveka.

Festivalträningarna inför FSG festival 12-14.6.2020 är i full gång. I nummer 1/2020 presenteras koreograferna Annika Lehto, Henrika Kumlin, Sara Anttila, Emma Björklund, Rebecca Skrifvars och Ann-Sofie Wilson. Anna Jungner-Nordgren har intervjuat koreograferna och Elin Blomqvist och Barbara Åkerberg har fotograferat vid träningarna.

Idrottsgalan 2020 gick av stapeln på Finlandiahuset i Helsingfors 25.1.2020. Över 300 personer deltog i festligheterna. Anna Jungner-Nordgren rapporterar från galan och fotografierna är tagna av Wilhelm Lassenius och The Bottenstocks.

Nya gymnastikhallar byggs både på fastlandet och på Åland. I Helsingfors har byggarbetena på Urhea-hallen inletts och i Mariehamn planerar man en egen gymnastikhall. Läs mer i Liv & Spänst 1/2020.

Otto Nyholm gick från svetsare till stuntman. Läs mer om Munsalabon i Liv & Spänst 1/2020. Isabella Mattsson har intervjuat Otto.

Grundkurs i redskapsgymnastik arrangerades 11-12.1.2020 i Vasa med Sanna Suominen som ledare. 14 unga tränare deltog i kursen. Läs mer i Liv & Spänst 1/2020.

Gymnasterna går med stora steg framåt. Ett glatt gäng deltog på senaste B-landslagsläger och Bemaritläger i Kuortane. Ida-Marie Jungell rapporterar i Liv & Spänst 1/2020.

Och så inbjudningar till läger och förbundsmästerskap, annonser, Voimisteluspalten, information om FSG festivalens träningar, och så lite skvaller förstås…

Läs mer i Liv och Spänst nummer 1/2020. Blev du intresserad? Beställ din prenumeration på fsg(at)idrott.fi.

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst
Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.