Allmänt

FSG:s målsättning är att sprida upplysning om och väcka intresse för gymnastik / fysisk fostran. Detta förverkligas genom att utöva gymnastik i alla dess former, och genom att utbilda gymnastikledare och -tränare, domare, arrangera idé- och inspirationsdagar för ledare av vuxen-, barn- och ungdomsgymnastik.

Årligen arrangeras utbildningskurser för ledare inom vuxengymnastik, motions- & trendgymnastik, för ledare inom barn- och ungdomsgymnastik, föräldra- och barngymnastik, redskapsgymnastik och truppgymnastik.

Förbundsmästerskap arrangeras inom :
– Artistisk gymnastik, FSGM/mångkamp och specialmästerskap.
– Estetisk truppgymnastik och Jumpajippo

För förbundets trupp- & redskapsgymnaster arrangeras träningsläger.

1896 stiftelseår.
9103 medlemmar ( föreningarnas årsrapporter 2022).
34 medlemsföreningar
Liv & Spänst, förbundets officiella tidskrift, utkommer med fyra nummer per år.

Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik / Solvalla-Hemmet och Sportstugan weekend- och semesterstugor i Esbo, Noux kan hyras av FSG-medlemmar.

Finlandssvenska gymnastikfester har i regel arrangerats vart fjärde år. Nästa gång ordnas FSG festivalen i Hangö i juni 2024.