KURSER 2024

 • FSG Grundkurs i redskapsgymnastik

Utbildning inom artistisk gymnastik

Denna stig har gjorts för att göra det enklare att vägleda tränare inom AG att veta vilka utbildningar som finns och vilka kurser rekommenderas. 

Grundutbildning för alla ledare och tränare

Gymnastikledarens start

(Voimisteluohjaajan startti) (8h)
 • Ordnas av Finska Gymnastikförbundet på svenska, anmälan via e-taika

Gymnastikskola

(Voimistelukoulu) (15h)
 • Ordnas av Finska Gymnastikförbundet på svenska, anmälan via e-taika

FSG Grundkurs i Redskapsgymnastik

(10h)
 • Ordnas av FSG, kan även beställas till föreningarna
 • Nytt innehåll på kursen!

Nivå 1 utbildning

Kurser som rekommenderas speciellt för tränare med tävlingsgrupper och som kan ingå i tränarutbildning på nivå 1:

Kvinnlig AG – Grenteknik 1 

(Lajitaidon perusteet NTV eller MTV) (16h)
 • Ordnas av Finska Gymnastikförbundet, anmälan via e-taika
 • Finns på svenska inom kvinnlig AG men inte inom manlig AG

Valmennuksen suunnittelun ja seurannan perusteet

(8h) (nätskolning)    
 • Ordnas av Finska Gymnastikförbundet, anmälan via e-taika
 • finns endast på finska, men uppgifter kan lämnas in på svenska

Fyysisen valmennuksen peruskoulutus

(8h)
 • Ordnas av Finska Gymnastikförbundet, anmälan via e-taika
 • Kursen finns på svenska!

Domarkurs nivå 1, kvinnlig AG

(nätskolning) (10h)
 • Ordnas på svenska av Finska Gymnastikförbundet, anmälan via e-taika

Domarkurs nivå 2, kvinnlig AG

(10h)
 • Ordnas på svenska av Finska Gymnastikförbundet, anmälan via e-taika

Domarkurs nivå 1, manlig AG

 • Ordnas av Finska Gymnastikförbundet, anmälan via e-taika
 • Finns tillsvidare endast på finska

Domarkurs nivå 2, manlig AG

 • Ordnas av Finska Gymnastikförbundet, anmälan via e-taika
 • Finns tillsvidare endast på finska

Tränarpasset (Oppimispassi)

 • Tränarpassets översättning till svenska är på gång, tillsvidare kan man använda de finska passet

Nivåbevis

Om man vill få ett nivåbevis från Finska Gymnastikförbundet att man har gått hela nivå 1 så ska man göra följande kurser: 

 • Gymnastikledarens start
 • 40 h utbildning i valfria kurser
 • Tränarpasset
 • minst 1 års erfarenhet som ledare

Om man vill söka till nivå 2 utbildningen måste följande kurser vara avklarade:

 • Gymnastikledarens start
 • Kvinnlig AG – Grenteknik 1 
 • Valmennuksen suunnittelu 
 • Fyysisen valmennuksen perusteet
 • Domarutbildning inom egen gren
 • En extra utbildningsdag inom den egna grenen (lajikohtainen lisäpäivä)

Nivå 2 utbildningen ordnas av Finska Gymnastikförbundet ca vartannat år. Finns tillsvidare endast på finska.

FSG utbildning

FSG Grundkurs i redskapsgymnastik

Kursen erbjuds regelbundet med ca 1,5 års mellanrum. Kursen innehåller utbildning i grunderna inom redskapsgymnastik för flickor. Kursen passar passar för nya ledare men även för mera erfarna ledare, både inom hobby- och tävlingsgymnastik. För att delta i kursen rekommenderas att man ha gått ”Gymnastikledarens start” och ”Gymnastikskola”-kursen.

Övriga utbildningar

FSG erbjuder även skräddarsydda utbildningar som kan beställas till föreningen, innehållet bestäms enligt föreningens egna önskemål. Exempel på skräddarsydda kurser:

Redskapsgymnastik för de minsta – lekar och grundrörelser på redskapen (5h)
Redskapsgymnastik – Idéer för träning på airtrack (3h)
Redskapsgymnastik – Uppvärmning, grundträning och styrka (3h)
Redskapsgymnastik – Tävlingsserierna  och bedömningen av dem ur domarens perspektiv (4h)

Ta kontakt med koordinatorn för redskapsgymnastik om ni är intresserade av en skräddarsydd kurs.