TRÄNING

FSG ordnar träningsläger för truppgymnaster både på hösten och våren. Trupperna ansöker om att få komma med i FSG-ringen. Ansökan till FSG-ringen är alltid öppen under våren.

FSG-ringens 2020-2021 håller sitt första läger 12-13.9.2020 på Norrvalla. Lägret är för de trupper som har ansökt och blivit antagna till lägerverksamheten.

Hösten 2020 planeras två FSG-miniringar som är ett dagsläger för lite yngre gymnaster. 5.9 ordnas träningsdagen i Åbo och 6.9 i Jakobstad. Mera information och anmälningar här.