TRÄNING

FSG ordnar träningsläger för truppgymnaster ö. 10 år både på hösten och våren. Trupperna ansöker om att få komma med i FSG-ringen. Ansökan till FSG-ringen är alltid öppen under våren.

För gymnaster u. 12 år ordnas FSG-miniringar som är en träningsdag för yngre gymnaster eller sådana som vill testa på grenen.


Under hösten kommer det att arrangeras träningsdagar för truppgymnaster i Vasa och Åbo. Mer information kommer inom kort.