TeamGym som även kallas truppgymnastik, är en relativt okänd men växande gren i Finland. Grenen har uppkommit i de nordiska länderna under början av 80-talet, de första officiella EM-tävlingarna ordnades 1996 i Jyväskylä. Även idag är de nordiska länderna Danmark, Sverige och Island de ledande länderna på de internationella tävlingsarenorna.

TeamGym är en lagsport, tävlingsklasser finns för flickor, pojkar och mixlag. I TeamGym tävlar man på tre redskap: friprogram, voltbana och trampett. Friprogrammet är en synkroniserad koreografi med krav på formationer, piruetter, olika hopp och balansövningar. På voltbanan gör gymnasterna voltserier av olika svårighetsgrad, både framåt och bakåt, på ett sviktande golv. Golvet är ca 14 meter långt och 2 meter brett. På trampett gör gymnasterna övningar med trampett och hoppbord. Trupperna ska visa upp tre olika hoppvarv.

Grenen utövas i några av FSG´s medlemsföreningar. Hör av er till verksamhetsledaren om ni önskar mer information om grenen och har planer på att starta en grupp i er förening.

Friprogram

Foto: Risto Parkkonen

Voltbana

Foto: Risto Parkkonen

Trampett

Foto: Risto Parkkonen