UTBILDNING

FSG ordnar fortbildning i egen regi och i samarbete med Finlands Gymnastikförbund.

Hör av dig om du har önskemål om kurser i din förening.