Antidopingprogram

Finlands Svenska Gymnastikförbund följer Finlands Svenska Idrotts antidopingprogram. Du hittar antidopingsprogrammet här