Strategi

Mission

Finlands Svenska Gymnastikförbund är takorganisationen för gymnastik på svenska. Vi möjliggör mångsidig gymnastik och gemensamma upplevelser med kvalitet som ledord.

Vision

Gymnastik är attraktivt, tillgängligt och skapar samhörighet.

Värderingar

Gemenskap, kompetens, utveckling.

Målsättningar 2025

Gymnastik som grund för välmående
Synlighet i samhället med attraktiv och kvalitativ verksamhet
Utveckla och ta vara på kompetensen
Föreningarna har en aktiv roll i förbundets verksamhet och utveckling
Utveckla och stärka kommunikationen