Understöd och förmåner

Stipendier från Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik kan sökas nästa gång i februari/mars 2019.

Föreningsstöd från Finlands Svenska Idrott kan sökas nästa gång i februari/mars 2019.     

Viking Line
OBS! Bokar du plats via FSG – använd kod 391037