UTBILDNING

FSG ordnar i samarbete med Finlands Gymnastikförbund (Voimisteluliitto) grundkurser i estetisk truppgymnastik, domarkurser och domarseminarier.


Domarkurs 1

Domarkurs 1 ordnas online 18-19.2.2023. Mera info och anmälan görs via eTaika: https://voimisteluliitto.etaika.fi/Default.aspx?tabid=139&tap=3997

I kursen ingår förhandsuppgifter som finns i eTaika, närmare info om deadline för uppgifterna kommer senare, men deadlinen är innan kursen börjar.

Sista anmälningsdag är 5.2. Finns det frågor kring kursen och anmälan kan man vända sig till lina@idrott.fi