UTBILDNING

FSG ordnar i samarbete med Finlands Gymnastikförbund (Voimisteluliitto) grundkurser i estetisk truppgymnastik, domarkurser och domarseminarier. Följande grundkurs planras till hösten 2021


Grundutbildning i estetisk truppgymnastik

Ordnas i augusti 2021 i Vasa. Mera info och anmälningar här: https://go.hoika.net/public/PublicTraining.aspx?sid=263&id=4002


Domarkurs 2

Planeras till senare under 2021.