Anmälning

Den officiella anmälningen till FSG-festivalen pågår från 12 februari till 14 mars.

Från och med 19 mars är det möjligt att efteranmäla sig till Hop On-programmet (i sin helhet eller tredje delen) samt som deltagare i ett gala-/ utescenprogram.

Fram till 30 april är det möjligt att beställa måltider, boka skollogi samt reservera en plats till kamratsitsen vid Hangö Casino.

TILL ANMÄLNINGSTJÄNSTEN

Anmälningen sker individuellt eller familje-/gruppvist. Alla kostnader betalas direkt i anmälningstjänsten.

Om du som redan anmält dig som deltagare vid vår festival nu vill anmäla dig till kamratsitsen eller bestämt dig för att hänga med i Hop On, kontakta fsg(a)idrott.fi för mer information.

Om du har frågor gällande anmälningen, kontakta FSG´s verksamhetsledare.