Etiska programmet

Finlands Svenska Gymnastikförbund följer Finlands Svenska Idrotts etiska program. Du hittar programmet här