Förbundspennan 9.10.2019

Ordförandebyte för gymnasterna

Finlands Svenska Gymnastikförbund höll sitt höstmöte den 5 oktober på Solvalla i Esbo. Sittande ordförande Monica Avellan hade undanbett sig omval och till ny ordförande för 2020 valdes Anna Wahren-Cederberg från Borgå. Anna fungerar som gymnastiklärare i Borgå och har varit aktiv som ledare och styrelsemedlem både i Lovisa Gymnastikförening och Borgå Gymnastikförening.

Hur tänker då Anna om sitt förtroendeuppdrag som ordförande för Finlands Svenska Gymnastikförbund?

Inget gör man ensam utan tillsammans

– FSG har en mycket bra och effektiv styrelse, som jag har haft möjlighet att jobba med i flera år. Det finns mycket potential i både styrelse, kansliet och personalen som driver och genomför våra verksamhetsplaner. Också våra sektioner sitter på mycket kunnande och utvecklar sina mål.

– Men framför allt har vi våra föreningar som driver verksamhet ute i kommunerna. Vi har ledare, deltagare och vårdnadshavare som alla är viktiga för verksamhetens kontinuitet. För dem vill jag vara lyhörd och hålla en bra och öppen kommunikation. Vi vill att vi som förbund är synliga och kan erbjuda kvalitativ och attraktiv verksamhet, berättar den nyvalda ordföranden Anna Wahren-Cederberg.

Anna vill vara en närvarande och rättvis ordförande som aktivt deltar i ledningen av förbundet enligt den uppgjorda strategin. Som ordförande vill Anna representera FSG som en del av Finlands Svenska Idrott och upprätthålla kontakten till de andra grenförbunden.

För en ordförande handlar det också om att skapa möjligheter till upplevelser, via föreningar, gymnastikfestivaler, tävlingar och internationella evenemang. Detta skapar välmående och förhoppningsvis en vilja att delta och vara med i föreningarna.

FSG festival i Närpes 2020

För tillfället är den största satsningen inom Finlands Svenska Gymnastikförbund nästa sommars FSG festival 12-14.6 i Närpes. Där kommer det att finnas både massprogram för alla åldrars gymnaster och möjlighet för föreningarna att visa upp sina egna program på galauppvisningar och torgscen.

Dessutom består ju en FSG festival av så mycket mer än uppvisningar: gymnastikglädje, samvaro och möjligheten att träffa både gamla och nya gymnastikvänner.

Under våren kommer massprogrammen att övas in på olika håll i Svenskfinland för att sedan sammankopplas till det verkliga massprogram som kommer framföras på sportplan i Närpes med deltagare från över 20 föreningar. Vid den förra festivalen i Kristinestad 2016 fanns i avslutningsprogrammet över 1000 gymnaster samtidigt på plan i formation av både FSG och 120 på gräsmattan.

Barbara Åkerberg, verksamhetsledare
Finlands Svenska Gymnastikförbund

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt