FSG Dance Unit

Utbildningsprogram för dansledare läsåret 2024-2025

Vill ni utöka dansverksamheten i er förening?
Behöver ni fler ledare som kan undervisa i dans?

Har ni erfarna dansare som vill lära sig mer om danspedagogik?

Under läsåret 2024-2025 kommer ett utbildningsprogram för dansledare att erbjudas. 

Utbildningsprogrammet är till för både nya dansledare och ledare som har erfarenhet av att leda dansgrupper men som vill fördjupa och bredda sin kunskap. Utbildningen riktar sig till ungdomar och vuxna i åldern + 15 år med erfarenhet av dans eller närliggande aktiviteter. Utbildningsprogrammet genomförs som en helhet och deltagarna får intyg efter utförd utbildning.


Fortbildningsprogrammet omfattar sex block som genomförs under sex lördagar. Tre tillfällen ordnas under höstterminen och tre tillfällen under vårterminen. Utbildningsprogrammet innehåller följande teman.

  • Danslektionens uppbyggnad
  • Dansens didaktik              
  • Genrespecifik dansträning
  • Improvisation
  • Koreografi 
  • Användning av musik och rytmik
  • Gruppdynamik
  • Scenuttryck och känsla
  • Anatomi och träningsfysiologi
  • Dansens historia

Utbildare är medlemmarna i danssektionen samt andra experter inom de olika områdena. Bindande anmälan till utbildningsprogrammet görs senast den 20.8 till sandra.sundlin(at)idrott.fi. Deltagarkostnad är 150 euro/termin, totalt 300 euro för hela utbildningsprogrammet. 

För mer information kontakta Sandra Sundlin
sandra.sundlin(at)drott.fi, tel. 0408489264

Kategorier:
Aktuellt