FSG Dance Unit

Genom pilotprojektet FSG Dance Unit vill FSG garantera att ungdomar ska ha möjlighet att träna dans på hög nivå och utmana sig själva oavsett vilken region de bor i. Målet är att erbjuda högklassig träning och bilda en tävlingsgrupp med dansare i åldern 16–21.

Gruppen samlas på varierande orter i Österbotten för att träna tillsammans fem gånger per termin, ca en gång i månaden. Dessutom förutsätts det att dansarna tränar på egen hand och deltar i onlineträffar som ordnas. 

Verksamheten kör i gång i januari 2022 och gruppen deltar i tävlingar under våren och hösten 2022.

Heldagsträffar med tema

De fysiska träffarna är heldagsträningar vilka deltagarna förbinder sig att vara närvarande vid.  Varje dag har ett tema som dagen byggs upp kring. De första timmarna handlar om dansteknik i olika genrer. Sedan kommer det vara en lunchföreläsning/diskussion som handlar om exempelvis kost, muskelvård eller gruppdynamik, beroende på dagens övergripande tema. Under eftermiddagen övar gruppen på representations- och tävlingsprogram. 

En stor del av gruppens danstimmar hålls av Mikaela Kurula, men utomstående lärare och föreläsare kommer också att gästa. 

Vad kostar det?

Deltagaravgiften är 400€ för ett år, d.v.s. 200€ per termin. Terminsavgiften täcker fem heldagsträningar, onlinelektioner och representationsdräkt. Resekostnader och tävlingsavgifter tillkommer. Deltagarna förväntas även köpa uppvisningskläder.

Uttagningar den 30:e oktober

Dansarna väljs ut genom dansaudition, som man skall anmäla sig till senast 17 oktober. Auditiontillfället är gratis! Om man av någon anledning inte kan vara på plats under uttagningarna finns det möjlighet att ansöka till gruppen genom att skicka in filmmaterial. 

Auditiontillfället hålls lördagen den 30 oktober vid Vilpe Arena i Korsholm kl.10.30 – 15.45. Kom i tid så du hinner närvaroanmäla dig! Dörrarna öppnas kl. 10.00. 

Auditiondagen består av tre vanliga danslektioner med olika teman. Inget behöver förberedas på förhand utan allt lärs ut på plats.

  • 10.00-10.30 – Närvaroanmälan
  • 10.30-11.45 – Pass 1: Uppvärmning, dans och gruppövningar.
  • 12.00-13.15 – Pass 2: Teknik
  • 13.15-14.00 – Lunch och info
  • 14.00-15.15 – Pass 3: koreografi, smågrupper
  • 15.15-15.45 – Avslutning

Ta med dig: 

  • Klädsel: tight nederdel, valfri överdel.
  • Lunch 
  • Ett glatt humör!

Auditiondagens schema är preliminärt och det kan ännu förekomma ändringar. 

Frågor angående projektet kan riktas till anna.backlund@edu.jakobstad.fi eller mikaela.kurula@idrott.fi

Anmäl dig här!

Kategorier:
Aktuellt