FSG föreningsträff

FSG inbjuder till en FSG-träff i Helsingfors efter tävlingsdagens slut på lördag ca kl.19.00 i HGK´s utrymme ”Gropen” vid Gloria-hallen.

Träffen är till för alla tränare, domare och andra aktiva föreningsmänniskor inom FSG.

Träffen ordnas av AG-sektionen inom FSG. Vi kommer att informera om aktuella saker inom förbundet, samt även berätta lite om sektionens sammansättning och uppgifter. 

På tillfället serveras mat och dryck. 

Anmäl dej till tillfället HÄR senast 11.11 kl.18. Meddela dina allergier i samband med anmälan. 

Kategorier:
Redskapsgymnastik