FSG höstmöte 21.11.2020

Finlands Svenska Gymnastikförbund höll sitt höstmöte den 21 november i Helsingfors. 23 delegater från 11 medlemsföreningar ställde upp. Höstmötet godkände förbundets verksamhetsplan och budget för år 2021.

Förbundets sittande ordförande Anna Wahren från Borgå omvaldes för år 2021. Wilhelm Lassenius från Helsingfors omvaldes till vice ordförande för år 2021.

Styrelsemedlemmarna Tony Ahlgrén från Helsingfors, Patricia Bergkulla från Kristinestad, Ida-Marie Jungell från Jakobstad och Johanna Söderholm från Helsingfors omvaldes för en ny tvåårsperiod (2021-2022). Nya styrelsemedlemmar är Eva Höglund från Åbo (vald för 2021) och Nina Lindahl från Vasa (vald för 2021-2022). I styrelsen kvarstår år 2021 Carina Björkman från Nykarleby och Julia Salmela från Hangö. Förbundets verksamhetsledare Barbara Åkerberg fungerar som styrelsens sekreterare.

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt