FSG höstmöte 21.11.2020

Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f:s medlemsföreningar kallas till

HÖSTMÖTE

Lördagen den 21.11.2020 kl. 14.00, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

På grund av pandemin önskas mötesdeltagarna delta i mötet genom
datakommunikation per Google Meet
.

Förhandsanmälning till mötet sker senast 17.11.2020 till baba@idrott.fi.
I anmälan meddelas förening, personens namn, e-postadress och mobiltelefonnummer.
            
Fullmaktsblanketten skickas ifylld senast 17.11.2020 till baba@idrott.fi.
De anmälda får i sin e-post en länk till mötet, länken skickas 20.11.2020.

                                  * Stadgeenliga ärenden

Enligt förbundets stadgar, § 12, har varje förening rätt att sända ett ombud med en (1) röst per påbörjat 25-tal medlemmar. Föreningar kan avge sina röster genom en gemensam representant, varvid ett ombud kan inneha högst tre (3) fullmakter.

Under mötet väljs styrelsen för år 2021 på basen av valberedningskommitténs förslag. Föreningarna kan skicka förslag till styrelsemedlemmar senast 7.11.2020 till baba@idrott.fi.  

                              FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND r.f.

                              Anna Wahren                               Barbara Åkerberg

                              Ordförande                                     Sekreterare

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt