FSG vårmöte 17.4.2021

Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f:s medlemsföreningar kallas till

VÅRMÖTE

På grund av pandemin önskas mötesdeltagarna delta i mötet genom
datakommunikation per Zoom
.

Efter mötet ordnas ett diskussionstillfälle för föreningarna gällande ekonomi,
ledarlöner, anställningsförhållanden, reseersättningar, arbetsavtal mm.
Här finns ett ypperligt tillfälle att diskutera sådana frågor med t.ex. grannföreningen.

Förhandsanmälning till mötet och diskussionstillfället sker senast 12.4.2021 till baba@idrott.fi.
I anmälan meddelas förening, personens namn, e-postadress och mobiltelefonnummer.
Fullmaktsblanketten skickas ifylld senast 12.4.2021 till baba@idrott.fi.
De anmälda får i sin e-post en länk till mötet, länken skickas 15.4.2021.

                                  * Stadgeenliga ärenden
              

Enligt förbundets stadgar, § 12, har varje förening rätt att sända ett ombud med en (1) röst per påbörjat 25-tal medlemmar. Föreningar kan avge sina röster genom en gemensam representant, varvid ett ombud kan inneha högst tre (3) fullmakter.

                  FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND r.f.

                 Anna Wahren                                                       Barbara Åkerberg

                 Ordförande                                                            Sekreterare

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt