FSG vårmöte 26.9.2020

Finlands Svenska Gymnastikförbund, FSG, höll sitt vårmöte den 26.9.2020. Vårmötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2019 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 25 personer från 13 medlemsföreningar ställde upp på mötet.

Arla Schwelas minnesked, vandringspriset för värdefulla, utmärkta insatser delades för verksamhetsåret 2019 till Sandra Kuusisaari-Forsblom, Vasa, för hennes mångåriga insatser inom främst estetisk truppgymnastik.

FSG:s kravattnål, vandringspris för värdefulla insatser av manlig gymnast/ledare tilldelades postumt till Jan-Erik Nyman, Jakobstad, mångårig ledare inom manlig artistisk gymnastik (redskapsgymnastik).

Magnus Cedercreutz minnesfonds stipendium till lovande ung tävlingsgymnast gavs till Misella Antila, gymnast i artistisk gymnastik (redskapsgymnastik), Vasa Redskapsfantaster.

Årets FSG-förening 2019 utsågs på basen av de årsrapporter föreningarna inlämnat. Fitness Idrottsförening i Jakobstad utsågs till årets förening.

Barbara Åkerberg

Finlands Svenska Gymnastikförbund

verksamhetsledare

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt