FSG vårmöte

Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f:s medlemsföreningar kallas till vårmöte lördagen den 30 mars 2019, kl. 18.00 på Hotell Red & Green, Närpesvägen 16, Närpes.

                                               * Stadgeenliga ärenden

Enl. förbundets stadgar, § 12, har varje förening rätt att sända ombud med en (1) röst per påbörjat 25-tal medlemmar. Föreningar kan avge sina röster genom gemensam representant, varvid ett ombud kan inneha högst tre (3) fullmakter.

                  FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND r.f.

Monica Avellan, ordförande                          Barbara Åkerberg, sekreterare

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt Information