Grundkurs i redskapsgymnastik för flickor, 11-12.1 2020

Grundkurs i Redskapsgymnastik för flickor ordnas 11-12.1.2020 i Vasa i “Volttihalli”.

Preliminär tidtabell: lördag kl.10-18, söndag kl.9-16

Kursen riktar sig till tränare som vill lära sig hur man lär ut de viktiga grunderna inom redskapsgymnastik för flickor. Kursen innehåller bl.a. övningar för uppvärmning, styrketräning, flexibilitet och rörelseskolning. Kursen tar upp grunderna i teknik och metodik för övningar på de fyra olika tävlingsredskapen. Rörelserna som gås igenom motsvarar ungefär de rörelser som finns i klass B-D. På kursen gås även igenom de finska Gymnastikförbundets tävlingssystem och tävlingsserierna för klasserna B och C. Kursen är lämplig för nya ledare men även för ledare med mera erfarenhet. Det är önskvärt att deltagarna har gått minst någon baskurs i gymnastik, t.ex. ”Gymnastikledarens start” före man deltar i grundkursen. Kursen lämpar sig både för ledare för hobbygrupper och tävlingsgrupper.

Kursledare: Sanna Suominen

Kurspris: 95 €

I priset ingår olycksfallsförsäkring, ej kost, logi eller sakförsäkring.

Anmälan: karolina@idrott.fi, senast 13.12.2019 Kursen har ett begränsat antal platser och anmälningarna tas emot i anmälningsordning. Anmälan är bindande. Då du anmäler dig meddela ditt namn, din e-post, ditt födelseår, förening och faktureringsadress (postadress).

Välkommen med på kurs och lära dig nytt!

Kategorier:
Aktuellt Utbildning