Höstmöte

Finlands Svenska Gymnastikförbund höll sitt höstmöte den 2 oktober i Helsingfors. 28 delegater från 14 medlemsföreningar ställde upp. Höstmötet godkände förbundets verksamhetsplan och budget för år 2022. 

Förbundets sittande ordförande Anna Wahren från Borgå omvaldes för år 2022. Wilhelm Lassenius från Helsingfors omvaldes till vice ordförande för år 2022. 

Styrelsemedlemmarna Eva Höglund från Åbo, Carina Björkman från Nykarleby och Julia Salmela från Hangö omvaldes för en ny tvåårsperiod (2021-2022). Ny styrelsemedlem är Jan Amnell från Helsingfors (vald för 2022-2023). I styrelsen kvarstår år 2022 Tony Ahlgrén från Helsingfors, Patricia Bergkulla från Kristinestad, Ida-Marie Jungell från Jakobstad, Nina Lindahl från Vasa och Johanna Söderholm från Helsingfors. Förbundets verksamhetsledare Elin Blomqvist fungerar som styrelsens sekreterare.

I samband med höstmötet premierades årets FSG förening, Gymnastics Åland.

Kategorier:
Aktuellt