FSG informerar angående coronaviruset

Finlands Svenska Gymnastikförbund informerar angående coronaviruset

Med anledning av de nya besluten och rekommendationerna som landets regering i går offentliggjorde vid sin presskonferens, har Finlands Svenska Idrotts styrelse tagit beslut om vilka åtgärder som tas inom vår organisation.

Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund och -föreningar avgör själva vilka träningar, tävlingar och evenemang som ordnas eller som man deltar i. Respektive styrelse bör fatta beslut om eventuella inhiberingar av t.ex. träningar eller tävlingar. Vi rekommenderar alla berörda att aktivt följa med myndigheternas, dvs THLs och regeringens, rekommendationer och direktiv. Följ även med det egna nationella grenförbundets www.voimisteluliitto.fi information.

Enligt regeringens rekommendation bör all verksamhet som inte är nödvändig, även hobby- och fritidsverksamhet begränsas.

Styrelsen för Finlands Svenska Gymnastikförbund har därmed fattat beslut att inhibera samtliga egna evenemang som är inplanerade fram till 31.5.2020, samt FSG festivalen i Närpes 12-14.6.2020. De som redan hunnit anmäla sig till något av evenemangen kommer att kontaktas och få tillbaka sina anmälningsavgifter. 

Nedannämnda evenemang är inhiberade eller flyttas till annan tidpunkt:

*Redskapsläger för pojkar, 20-22.3.2020, Mariehamn

*Vårmöte och festivalinstruktioner samt workshop för sektioner 4-5.4.2020, Tammerfors

*FSGM redskap mångkamp och lagtävling 18-19.4.2020, Grankulla

*FSGM i estetisk truppgymnastik och jumpajippo 25.4.2020, Vasa

*Samträningar för FSG festivalen 16.5.2020 i Grankulla och 17.5.2020 i Vörå

*FSG festival 12-14.6.2020, Närpes

FSG festival arrangeras med samma koncept och program sommaren 2021 i Närpes. Följande FSG festival planeras hållas sommaren 2024. Förbundsmästerskapen flyttas fram till hösten 2020.
Information om hur vårmötet hålls skickas till föreningarna senare.

För föreningar: Grundfriska barn och unga hör inte till covid-19 infektionens riskgrupp. Därmed kan idrottsföreningarnas hobbyverksamheter för dessa målgrupper fortsätta om man så önskar, men med uppmärksamhet på de förbyggande åtgärderna. Om en deltagare, vårdnadshavare eller tränare uppvisar några som helst symptom på förkylning/sjukdom bör denna stanna hemma. 

För den senaste informationen:

Statsrådet – https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset
Institutet för hälsa och välfärd THL – https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19 
Olympiska kommittén – https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/12/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Kategorier:
Aktuellt Allmänt FSG festival