Inspiration: Barngymnastik


Helsingfors 2 oktober 2021

kl.9-12

Gloriahallen

En inspirationskurs för ledare inom barngymnastik för barn mellan 4-7 år. Vi bjuder på tips på nya lekar, rörelse till musik och hur man kan bygga upp sina pass kring olika teman.

Ledare

Nicolina Eriksson

Kurspris

25€. Vid anmälan senare än 22.9 är kurspriset 35€.

(I avgiften ingår kursmaterial och olycksfallsförsäkring, ej sakförsäkring eller kost & logi.)

Anmälan och kursvillkor

Anmälan är bindande. Vid annullering senare än 22.9 uppbärs ½ kursavgift.

Vi följer med coronasituationen och förbehåller oss rätten att göra ändringar i kursupplägget.

Sista anmälningsdag 22.9

Anmäl dig här!

Kategorier:
Utbildning