Inspiration: Rik på motorik

Lördagen den 10.9 2022 

kl.9-16
Kvevlax lärcenter, Korsholm

Hanna Fridström presenterar sig själv som motoriknörd, idrottslärare och gymnastiktränare. Hon utbildar, undersöker och utforskar på Örebro universitet, Gymnastikförbundet och Idrottsgymnasiet. Hannas gympatips hittas på Instagramkontot @rikpamotorik

Målgrupp

Kursen riktar sig till ledare för barngymnastik- och familjegymnastikgrupper.

Kursinnehåll
  • Temabanor 
  • Säkerhet/upplägg/organisation 
  • Tips på uppvärmningar, lekar och lekfull ”styrka” 
Kursavgift

Kursavgiften är 75 €. Vid anmälan efter 23.8 är kurspriset 100 €. 

(I avgiften ingår kursmaterial och olycksfallsförsäkring, ej sakförsäkring eller kost & logi.)

Sista anmälningsdag

23 augusti 2022

Anmälan

Anmäl dig HÄR

Anmälan är bindande. Vid annullering senare än sista anmälningsdag uppbärs ½ kursavgift. 

Förfrågningar riktas till verksamhetsledare Elin Blomqvist, elin@idrott.fi 

Kategorier:
Utbildning