Instruktioner gällande föreningsverksamheten från 1.6


Precisering av de tidigare givna instruktionerna till föreningarna gällande coronasituationen
(publicerat 17.6.2020)

Deltagande i internationell tävlingsverksamhet
(publicerat 17.6.2020)

Gymnastikförbundet följer statsmaktens linjedragningar och instruktioner gällande resande samt resebegränsningar. Aktuella resebegränsningar per land hittas här. För tillfället rekommenderas att man undviker onödigt resande (fritidsresor), med undantag av resor till Estland, Norge, Danmark, Island, Lettland och Litauen.

Gymnastikförbundets styrelse har godkänt nedanstående linjedragning vid sitt möte 16.6.2020.
Gymnastikförbundet rekommenderar starkt, att barn inte deltar i internationella tävlingar under år 2020.
Gymnastikförbundet kommer inte att skicka barn på tävlingar utomlands under innevarande år.

För ungdomars och vuxnas del rekommenderar Gymnastikförbundet inte tävlingar utomlands. Undantag är värdetävlingar samt tävlingar som är förberedande för eller som hänför sig till kval inför de Olympiska spelen i Tokyo. Gymnastikförbundet påbörjar researrangemangen först i det skedet då det finns resetillstånd från båda respektive länder.

Gymnastikförbundet förbereder sig på att arrangera kvaltävlingar inför höstens första värdetävlingar tidigast 26.9.2020.

Precisering av de tidigare givna instruktionerna till föreningarna gällande timmar efter 1.6.
(publicerat 5.6.2020)

Det är möjligt att i föreningarna arrangera träningar också för fler än 50 deltagare (t.ex. parkjumpa), då man ser till att avstånden hålls (ca. 2 meter) och att området är tillräckligt stort, så att det är möjligt att genomföra.

Ledarens/tränarens uppgift är att se till att avstånden hålls och att vid behov begränsa antalet deltagare. Det är skäl att det förutom ledaren finns åtminstone två (2) personer på plats. Evenemangets eller tillställningens arrangör ansvarar för att uppskatta om tillställningen kan arrangeras så, att linjedragningar, instruktioner och bestämmelser som givits av myndigheterna följs.

Finlands Gymnastikförbunds preciserade instruktioner grundar sig på Regionförvaltningsverkens linjedragning.

2. På vilka villkor är det tillåtet att arrangera allmänna tillfällen, där 51-500 personer deltar?
Inomhus och utomhus på begränsade områden är det fr.o.m. 1.6 möjligt att med hjälp av specialarrangemang arrangera allmänna tillfällen och allmänna möten för upp till 500 personer. Med specialarrangemang avses att personernas säkerhet garanteras genom att man begränsar kundmängden samt med hjälp av säkerhetsavstånd och hygieninstruktioner. Allmänna tillfällen och allmänna möten med över 500 personer är förbjudna.

Regionförvaltningsverken har bestämt att man i samband med tillfällen för 51-500 personer följer
Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets instruktioner gällande förebyggande av coronavirussmitta och allmänna platser från 14.5.2020.

Olympiska kommitténs linjedragningar gällande coronasituationens påverkan på idrotten

I de nya instruktionerna ges möjlighet att inleda den grenspecifika träningen ute och inne fr.o.m. 1.6.2020. Träningen bör ske i grupper på under 50 personer. I träningen bör man hålla ett avstånd på 1-2 meter alltid då det är möjligt, och kontakt enbart i de delar av träningarna där det är nödvändigt.

I Institutet för hälsa och välfärds (THL) och Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) information från 14.5.2020 instruerar man om vad som ska uppmärksammas i barn- och ungdomslägerverksamheten för förebyggande av coronavirussmitta.  

  • Endast personer utan symptom kan delta i läger.
  • På läger rekommenderas att man fungerar i begränsade, maximalt 50 personers grupper, som sover, äter och agerar tillsammans, så att det inte uppstår kontakt med andra grupper som samtidigt eventuellt fungerar på samma plats. På detta sätt begränsar man närkontakternas antal under läger, och underlättar spårningen av smittade, om det skulle upptäckas coronasmitta under lägret.
  • Allmänna rekommendationer gällande god hand- och hostningshygien samt städning bör följas
  • Onödig fysisk beröring undviks (t.ex. handskakning och kramar).
  • Om det hos en lägerdeltagare under lägret konstateras symptom som passar in på coronavirusinfektion, skall personer förpassas till ett speciellt utrymme för att invänta att ett avlägsnande från lägret är möjligt. Personen bör utan dröjsmål söka sig till coronavirustestning. Ifall en coronavirussmitta konstateras, bör de som blivit utsatta för smitta spåras och sättas i karantän. Lägerarrangören bör i sådana fall vara i kontakt med den lokala ansvariga enheten för smittsamma sjukdomar för att få närmare instruktioner.

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt