Jobba för oss

Vi söker tränare till våra läger!

FSG ordnar träningsläger för flickor och pojkar inom manlig och kvinnlig AG. Under året 2022 ordnas följande läger:

  • FSG TEAM-läger 1, 26-29.5.2022, Kuortane
  • FSG TEAM-läger 2, 6/7-9.10.2022, Kuortane
  • FSG Sommarläger 13-16.6.2022, Kuortane

Vi söker tränare som kunde fungera som huvudansvariga tränare på lägren. Till uppgifterna hör att hålla uppvärmningar, ansvara för planering och träning på ett eller flere redskap under lägret, samt eventuella andra uppgifter.

FSG TEAM läger är endast för flickor och deltagarna på lägret är enligt kriterierna ni hittar här.

FSG Sommarlägret är både för flickor och pojkar. 

Tränare på lägren får timlön, dagtraktamente, resor samt kost och logi betalda. Närmare uppgifter om lönen kan fås av koordinatorn för redskapsgymnastik. 

Önskvärda utbildnings- och erfarenhetskriterier

FSG TEAM-läger
  • Yrkestränare eller Nivå 3 tränare eller motsvarande
  • Erfarenhet av träning med tävlingsgymnaster på nivå klass F eller högre
  • Tränare som kan ställa upp på båda lägren prioriteras 
FSG Sommarläger
  • Nivå 2 tränare eller motsvarande
  • Erfarenhet av träning med tävlingsgymnaster
  • Vi söker även hjälpledare som har nivå 1 eller motsvarande utbildning

Ansök nu

Fritt formulerade ansökningar tas emot per 25.3.2022 och skickas till koordinatorn för redskapsgymnastik:

Karolina Stenfors-Roiha, karolina@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt