Planeringsworkshop – A och O för lagets framgång

Välkomna på två fortbildningstillfällen för tränare inom estetisk truppgymnastik!

Plats: online, Zoom

Tidpunkt: torsdag 27.5 och tisdag 1.6 kl. 18-20

Kursledare: Henrika ”Hencca” Kumlin, tränare i Wasa Unique. Nuvarande nivå ll tränare, håller just nu på att utbilda sig till yrkestränare via Voimisteluliitto.

Deltagaravgift: 10 euro

Välkomna med på en inspirationskväll med temat planering av estetisk truppgymnastik. Hur lönar det sig att lägga upp en termin inom truppgymnastik? Vad behöver man tänka på inom olika åldrar? Hur har coronapandemin påverkat terminsplaneringen?

Under kvällen går vi igenom terminsplanering, sekvensplanering och träningsplanering. Hencca visar även sina egna terminsplaner som hon har utarbetat utifrån sina studier till yrkestränare och tillsammans med föreningens FM-tränare. 

Anmäl er senast 20.5 här: https://forms.gle/g9BcgXmsXRmHgm2g7


Kategorier:
Aktuellt Estetisk truppgymnastik