Stipendium för gymnastikadministratörer

      STIPENDIUM UR BABAS FOND

Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik lediganslår stipendium att sökas för enskild gymnastikadministratör inom en FSG-förening. Personens namn bör nämnas i ansökan.

  • via Babas fond för en person som inom föreningen förtjänstfullt skött det administrativa arbetet. Stipendiesumman är 400 euro.

Motiverad ansökan sänds till FSG:s kansli, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors, eller per e-post till fsg@idrott.fi, senast den 28 februari 2021.
Ansökan kan också göras elektroniskt här.

Eventuella förfrågningar kan riktas till FSG:s kansli, telefon 040-545 2260, e-post: fsg@idrott.fi

STIFTELSEN FÖR FINLANDSSVENSK GYMNASTIK

  

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt