Styrelsens augustimöte

FSG styrelsen höll sitt tredje styrelsemöte för året onsdagen den 30 augusti. Samtliga styrelsemedlemmar deltog vid mötet som hölls på distans.

På agendan fanns löpande ärenden samt rapportering från stiftelsen för finlandssvensk gymnastik. Under mötet gick styrelsen igenom verksamhetsplan och budget för 2024 inför höstmötet.

Styrelsen fick en uppdatering om hur arbetet inför FSG-festivalen framskrider i Hangö och utvärderade deltagandet i World Gymnaestrada i Amsterdam. På basen av feedback från deltagare konstaterades att den träff som förbundet tidigare arrangerat saknades, då den i år av olika orsaker hölls på annat sätt. En gemensam samling behöver beaktas i planeringen inför 2027.

Styrelsen tog del av och godkände en uppdatering i verksamhetshandboken gällande bland annat riktlinjer för resor och logi i samband med möten. 

Nästa styrelsemöte hålls den 14 december i Helsingfors.

Kategorier:
Aktuellt