Styrelsens februarimöte

Förbundsstyrelsens första möte för året hölls den 8 februari på distans. 

Vid mötet deltog styrelsens medlemmar, förutom Tony Ahlgrén samt Eva Höglund som var förhindrade. Förutom styrelsemedlemmarna deltog även verksamhetsledare, ekonomiansvarig samt koordinatorerna.

Vid mötet gick styrelsen igenom verksamhetsberättelse och bokslut inför vårmötet som hålls som hybridmöte i Hangö den 22 april. 

Styrelsen fastslog medlemmar till arbetsutskottet för 2023. Anna Wahren, Wilhelm Lassenius, Julia Salmela och Ida-Marie Jungell, samt förste suppleant Tony Ahlgrén och andra suppleant Nina Lindahl. Verksamhetsledaren fungerar som sekreterare. Ekonomiansvarig deltar vid möten som behandlar ekonomi. 

Vid mötet valdes vilka personer som vid vårmötet kommer att premieras med förbundets olika utmärkelser. Arbetsutskottet kommer vid ett senare tillfälle att på basen av föreningarnas årsrapporter utse årets FSG förening.

Julia Salmela rapporterade från FSG-festivalens planering i arrangörsföreningen Hejdi. Planeringen fortskrider enligt plan och i en positiv anda jobbar man vidare inom de olika arbetsgrupperna. 

Under mötet konstaterades att deltagandet från medlemsföreningarna i årets World Gymnaestrada motsvarar förbundets målsättning, då antalet anmälda deltagare till Amsterdam från FSG är strax under 200 gymnaster och dansare. 

Styrelsen beslöt att jobba med kommunikationen och från och med detta möte kommer en kort rapport från styrelsens möten att publiceras på förbundets webbplats. Styrelsen utsåg även en arbetsgrupp som kommer att jobba med förbundets strategi för sociala medier.

Nästa möte arrangeras vid Sportens hus den 10 maj.

Kategorier:
Aktuellt