Styrelsens majmöte

FSG styrelsen höll årets andra styrelsemöte torsdagen den 23 maj.

7 styrelsemedlemmar deltog vid mötet som hölls helt på distans. Vid mötet medverkade även personalen.

På agendan fanns löpande ärenden samt rapportering från Finlands Svenska Idrotts styrelsemöte.

Strategiarbetet kommer att fortsätta genom att via en enkel enkät få input från föreningsfältet.

Styrelsen beslöt även om olika typer av utmärkelser som kommer att uppmärksammas vid FSG-festivalen i Hangö i juni.

Gruppen som vid det förra mötet fick som uppgift att utreda hur Finlands Gymnastikförbunds riktlinjer för barngymnastik ska implementeras i FSG´s verksamhet rapporterade. Riktlinjerna som trädde i kraft 1.1.2024 är viktiga för att säkerställa och jobba för en trygg idrott för barn. Vid augustimötet presenteras FSG´s plan, efter att den svenska översättningen av riktlinjerna är klar.

Nästa styrelsemöte hålls den 29 augusti.

Kategorier:
Aktuellt