Styrelsens majmöte

FSG styrelsen höll sitt andra styrelsemöte för året onsdagen den 10 maj. Två styrelsemedlemmar var förhindrade, övriga deltog endera vid Sportens hus eller på distans.

På agendan fanns löpande ärenden, en del personalärenden samt rapportering från stiftelsen för finlandssvensk gymnastik. 

Styrelsen fick en uppdatering om hur arbetet inför FSG-festivalen framskrider i Hangö och godkände förslaget att erbjuda en praktikplats för en projektassistent under våren 2024. Projektassistentens arbete planeras att bland annat innehålla hantering av anmälningar och beställningar samt att medverka inför festivalen veckan innan evenemanget.

Arbetsutskottet kommer att hålla möte i juni. Vid mötet tar man ställning sektionernas budgetförslag och verksamhetsplaner för att personalen sen kan förbereda förbundets verksamhetsplan samt budget inför följande styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte hålls den 30 augusti vid Sportens hus.

Kategorier:
Aktuellt