Tävlingsinbjudan – Specialmästerskap

Specialmästerskap

9-10.11 2019 i Mariehamn

Förbundsmästerskap i manlig och kvinnlig AG – Specialmästerskap

Lokal arrangör:       Mariehamns gymnastikförening MGF

Adress:                    Bollhalla, Norrbölevägen, 22100 Mariehamn

Tävlingsklasser   

Pojkar: Stara, klass 1, 2, 3, 4, 5 och 6

Flickor: B yngre, B äldre, C yngre, C äldre, D, E, F och G

Tävlingsserierna enligt FSG:s tävlingsreglemente från 2017. Tävlingsreglementen finns på FSG:s hemsida: https://www.fsg.fi/sv/var_verksamhet/forbundsmasterskap/tavlingsregler/

Observera att deltagande i klass B förutsätter att minst bronsmärket är utfört. För deltagande i klass C rekommenderas att silver- och guldmärket är utfört.

Preliminär tidtabell   

 Lö 9.11: kl. 9.00 – 20.00 Pojkar, samt Flickor klass C-G

Sö 10.11: kl. 8.30 – 13.00 Flickor klass B

Observera att detta är en preliminär tidtabell och att tävlingstidtabellen görs upp när alla anmälningar har kommit in, och skickas sedan ut till de anmälda. Klasserna hålls sina respektive dagar, men de exakta tiderna görs upp efter deadline.

Notera krav på domare        

1 – 8 gymnaster/klass – 1 domare

9 – 15 gymnaster/klass – 2 domare

16 el. flera gymnaster/klass – 3 domare

Gäller även om tävlingsklasserna tävlar samtidigt. (se noggrannare regler i allmänna delen)

I samband med anmälan bör föreningens domare anmälas, vilka klasser de dömer samt vilket domarkort de innehar. Meddela också ifall föreningen saknar domare i någon klass!

Avgifter

Straffavgifter                      Straffavgiften är 80 euro för varje utebliven domare.

Anmälning och avgifter         Tävlingsavgiften är 20 euro per deltagare. Efteranmälda betalar 30 euro.

OBS! Föreningarna betalar ingenting i samband med anmälningen. FSG skickar en faktura till varje deltagande förening efter tävlingarna. I denna faktura tillsätts eventuella straffavgifter och efteranmälningar.

Anmälning

Bindande anmälan gör per e-post till info@gymnastik.ax senast den 16.10 2019. Vänligen använd anmälningsblanketten nedan

Kost och logi

Arrangörsföreningen ordnar ingen övernattning eftersom det finns ett stort utbud på bekvämare boende än i skola/gymnastiksal. Vi hjälper gärna till om det behövs hjälp med alternativ eller det finns frågor om lämpligt läge.

Man kan på förhand beställa matkuponger á 8,50 euro/styck, matserveringen ordnas på övre våningen på lördagen i Bollhalla, preliminärt kl. 12-18. Mattiderna anpassas efter tävlingstidtabellen. Uppge vänligen ungefärligt antal i samband med tävlingsanmälan, slutgiltigt antal samt allergier senast den 27 november, varefter betalningen för måltiden görs. Närmare info om betalningen ges åt dem som beställer mat. Matavgifterna returneras inte vid annullering.

Kontaktuppgifter

Förfrågningar riktas till Ylva Watkins, info@gymnastik.ax 0457-3433899

Kategorier:
Aktuellt Redskapsgymnastik