Trakasserifri gymnastik

Välkommen med på den digitala föreläsningen som hålls den 10 augusti kl.17.30-19.00.

Syftet med nätutbildningen är att

  • öka kunskapen om vad trakasserier är
  • få information om vilka förebyggande åtgärder er gymnastikförening kan göra och hur skapar ni en trygg idrottsmiljö
  • hur agera då det kommer fram att sexuella trakasserier skett

Utbildningen hålls på distans via Zoom och är riktad för styrelsemedlemmar, tränare, ledare, domare och andra intresserade gymnaster och förälder. Rekommendationen är att flera från föreningen deltar. Utbildningen hålls av Tarja Krum, sakkunnig inom jämställdhet och likabehandling, på Finlands Svenska Idrott.

Anmäl senast 4.8 HÄR

Deltagande är kostnadsfritt. Utbildningens Zoom länk får de anmälda deltagare 3 dagar innan. Vid anmälan förbinder sig deltagare att följa utbildningens trivselprinciper

Utbildningen baserar sig på Befolkningsförbundets och Finlands Centrum för Etik i Idrotts utbildning “Häirintävapaa urheilu” 

Kategorier:
Aktuellt